Rudolfsens vaktmesterservice

generelle vaktmestertjenester

Vi utfører genrelle vaktmestertjenester for brl. og selveiere, samt enebolig.

Vi:

* skifter lyspærer
* tømmer søppel
* vedlikeholder de installasjoner som har behov for det
* avholder befaringer/innhenter priser på oppdrag fra styret
* snømåking, strøing og salting
* utfører hms oppgaver på vegne av styret
* foretar gjennomgang av hele bygningsmassen etter den hyppighet styret ønsker
* brannrelaterte oppgaver, se under fanen "brann"
* annet